Skip to main content
  • De BoschCast

    Familieverhalen in beeld gebracht

In dat opzicht een aangename afwisseling op de vele podcast die ik gegeven heb.

18 maart 2024
In deze vijftiende BoschCast is mijn gast Prof.dr. Mattias Desmet Mattias kwam ineens in de openbaarheid door zich uit te spreken in de publieke ruimte tijdens de Coronacrisis. Hij schreef een helder boek De Psychologie van het Totalitarisme waarvan er wereldwijd een paar honderdduizend zijn verkocht. Het boek helpt om de tijd waarin we terecht kwamen tijdens de Coronacrisis te doen duiden.Momenteel geeft Mattias workshops over de kunst van het waarheidsspreken.In dit gesprek staan we stil bij het gezin van herkomst van Mattias. Door het maken van een genogram waaruit blijkt dat Mattias uit een gezin met dertien kinderen komt.We staan onder andere stil bij de wetenschap en hoe die zich toentertijd afkeerde van voormalig professor in de sociale psychologie Diederik Stapel. Hij werd eigenlijk de zondebok van de wetenschap. Zondebokken zijn interessant, omdat ze impliciet iets onthullen waarover de mensen om hen heen juist willen zwijgen. Met zijn afwijkende visie of gedrag vertelt de zondebok ons iets over de onderhuidse fricties en onenigheden die binnen de schijnbaar eensgezinde groep om hem heen bestaan (Vliet, 2006). Soortgelijks maakte Mattias mee met zijn boek wat zonder echte onderbouwing verboden werd op de Universiteit van Gent.Dank je wel Mattias, voor je openhartigheid tijdens ons gesprek ik vond het een bijzonder mooi gesprek.