Skip to main content
  • De BoschCast

    Familieverhalen in beeld gebracht

Ik wilde hem helpen maar wel op mijn manier en dat is niet zijn manier.

27 oktober 2023
In deze eerste BoschCast is mijn gast Emile Ratelband. Veel is er al over Emile gesproken, ik ben benieuwd wie is Emile en uit welk gezin van herkomst is hij geboren. Ik Ik begin het gesprek door eerst samen met Emile een genogram te maken van drie generaties Ratelband. Verder kijk ik vanuit de contextuele gedachte veelzijdig gericht partijdig naar zijn familie. Ik kijk naar zijn relaties en de daaruit geboren derde generatie. Het is een open en intiem gesprek geworden met een zeer verassend einde, waarbij we stil staan bij zijn negende kind een zoon.