Skip to main content

"Ware woorden zijn niet mooi, mooie woorden zijn niet waar".

Geschreven op 13 februari 2020

"Ware woorden zijn niet mooi, mooie woorden zijn niet waar". Lao-Tse

Hoeveel boeken en zelfhulpboeken over coaching zijn er inmiddels al niet geschreven?

Vele boeken en zelfhulpboeken over coaching zijn er inmiddels verschenen en allen met hetzelfde doel, de coachee weer in beweging/ontwikkeling krijgen. Persoonlijke coaching of therapie kan helpen die ontwikkeling in gang te zetten. Ware woorden zijn niet mooi en dat klopt want woorden kunnen soms heel confronterend zijn. Mooie woorden worden ook niet altijd gehoord en schieten vaak zomaar het doel voorbij. Het zoeken naar vragen helpt: 'die ene vraag'?

Die ene vraag, die werkelijk een gewenste beweging gaf te beschrijven, werd de uitdaging in dit artikel uit Psychologie magazine. Men benaderde mij in 2019 om over die vraag na te denken en een casus aan te leveren uit mijn eigen praktijk. Voor mij was direct duidelijk wat ik wilde beschrijven. Ik wilde een anonieme casus aanleveren waarin het contextuele gedachtengoed weer eens opnieuw in de spotlight kwam te staan. Want juist dit contextuele gedachtengoed sluit zo mooi aan bij die ene vraag. Juist de op het oog kleine vragen hebben vaak een grote bijdrage in iemand zijn veranderproces. In mijn praktijk heb ik vaker mogen ervaren dat juist die ene op het oog zo kleine vraag een grote verandering in gang heeft gezet. Reviews helpen mij daarbij achteraf te toetsen of het gewenste resultaat is bereikt. 

'Wie steunde je' vroeg ik, die vraag bleek een denk proces in werking te hebben gezet bij de coachee. Vanuit het contextuele gedachten goed leer je meer aandacht te geven en stil te staan bij het het gezin van herkomst van de coachee. Als je vroeger nooit geleerd hebt om over gevoelens te praten is dat vandaag de dag vaak nog steeds ingewikkeld. Het artikel in de psychologie magazine beschreef mijn ingebrachte casus mooi. De contextuele therapie kreeg weer eens de aandacht die het verdiend. Een nieuwe term werd toegevoegd 'contextueel coach/ coachen'.

De casus was anoniem en elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen of plaatsen berusten dus louter op toeval.

Bosch coaching.1

Bosch coaching 2