Skip to main content

Vraag je je wel eens af, wil ik deze relatie nog wel?

Geschreven op 29 januari 2020

Vraag je je wel eens af, wil ik deze relatie nog wel?

Een relatie is een werkwoord wordt er gekscherend gezegd. En dat klopt het gaat niet vanzelf. De misvatting, van mijn partner begrijpt precies wat ik bedoel gaat natuurlijk niet op als je niet af en toe vraagt: “klopt dat”?

Geen goede communicatie is één van de belangrijkste oorzaken die ik bij de vele stellen in mijn praktijk waarneem, wanneer er sprake is van relationele problematiek. Er zijn maar weinig stellen die nooit ruzie maken of geen onenigheid hebben. Partners worden in een relatie flink uitgedaagd. En in die uitdaging zou maar zo het verleden kunnen zitten. En dan bedoel ik, je gezin van herkomst. Het kan maar zo zijn dat je, je partner de schuld geeft of dat die de rekening krijgt, van het opgelopen onrecht ontstaan in jouw jeugd. Een relatie valt of staat met een goede communicatie. Open met elkaar kunnen spreken en je laten aanspreken vergemakkelijkt de onderlinge verbondenheid.

Drie belangrijke pijlers in een relatie zijn bijvoorbeeld:

  • Je moet de ander niet willen veranderen
  • Je moet elkaar vrij kunnen laten
  • Het is belangrijk om de verwachting naar elkaar uit te spreken zonder dat de ander aan de verwachting moet gaan voldoen

En dat klinkt eenvoudig maar in de praktijk valt dat nog lang niet mee. Hoe vaak hoor ik niet hij/zij doet niet wat ik wil en weigert te veranderen. Of, hij/ zij wil er altijd alleen op uit ik mag zelden mee. Of, dan zeg ik een keer wat ik denk en dan verandert er weer niets. Je gezien en gehoord voelen. Laatst las ik dat 70000 kinderen per jaar te maken krijgen met scheiding. Een schrikbarend hoog cijfer en wanneer je dat door gemiddeld 2 kinderen in de huidige gezinssamenstelling deelt dan spreek je over 35.000 gezinnen. Hoeveel leed brengt dat met zich mee?

Wanneer mensen met mij in gesprek gaan klaart de lucht al vaak op naar enkele sessies. Ik werk vanuit de contextuele benadering. Als je je vroeger niet gezien voelde of geen erkenning hebt gekregen voor jou zorg in jouw gezin van herkomst, dan kan dat horizontaal tussen jullie in komen te staan. In de sessies wordt bij beide partners gekeken naar het gezin van herkomst. ‘Hoe was en ging het in dat gezin van herkomst?’, ‘Wat is er verticaal uit meegenomen en waar botst het nu horizontaal in de huidige relatie?’, vormen de basis van de gesprekken. Kijken naar iemands positie in zijn of haar gezin van herkomst verduidelijkt eigen gewoontes. Een mens doet veel onbewust en op een bepaalde manier. Dat wat we vroeger voorgespiegeld kregen passen we - zonder dat we dat zelf doorhebben - vaak toe. Het is toch raadzaam voor je definitief besluit uit elkaar te gaan, nog eenmaal samen met een contextueel therapeut een dialoog met elkaar te voeren. De ervaring leert dat er na een goed gesprek een andere invalshoek gezien en gekozen kan worden. Wil jij ook een verbetering van jullie relatie? Neem dan contact op.