Skip to main content

Terugkijkend op juli, bijna vakantie!

Geschreven op 31 juli 2022

Juli was wederom een drukke maand waarbij de stroom van nieuwe aanmeldingen groot bleef. Deze maand wil ik ook stil staan bij parentificatie. In dit blog de parentificatie van: het perfecte kind. "Leven is: Genieten van het leven." E. Levinas

Geestelijke nood

De geestelijke nood blijkt echt heel hoog in Nederland, de druk op de geestelijke zorg blijft onverminderd groot, ik begreep dat er maar liefst 80.000 mensen op een GGZ wachtlijst voor een intake of aanmeldingsgesprek staan.  Waarbij opgemerkt moet worden dat sommige mensen dubbel vermeld staan en er dus eigenlijk 60.000 mensen op de wachtijlst staan. Nog steeds een immens aantal mensen waar in mijn ogen de zorgplicht sterk onder druk staat en niet meer kan worden nagekomen in Nederland. Zelf kan ik ook niet iedereen meer plaatsen en verwijs regelmatig door naar collega's. In juli had ik ruim 70 consulten waaronder een 5 tal EMDR sessies. In mijn praktijk werk ik veelal vanuit de contextuele gedachte. In vele relaties en individuele casussen heb ik verlichting kunnen brengen door inzichten vanuit die contextule gedachte. Er is geen goed of fout, en nog belangrijker er is geen schuldige, je werkt vanuit veelzijdig gerichte partijdigheid. Het gezin van herkomst, een verticale lijn (uitgewerkt in een genogram) werkt vaak door in een relatie tussen partners op de horizontale lijn. Vanuit het gezin van herkomst wordt de blauwdruk voor het leven gelegd en kan men geparentificeerd worden.

Het perfecte kind

Een destructieve parentificatie kan veel ongemak geven in je leven. Ben je erg gevoelig en heb je vaak het gevoel dat het niet of nooit goed is? Dat het meer kan zijn, beter kan, groter en duurder kortom altijd is goed niet perfect genoeg! Voel je je alleen en soms zelfs eenzaam in je relatie? Dan zou er maar zo sprake kunnen zijn van een destructieve parentificatie van het perfecte kind.

Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door professor Ivan Boszormenyi-Nagy. Parentificatie ontwikkelt zich in de kinderfase tussen de baby fase en de jongvolwassen fase. Het kind wordt (en/of voelt zich) geroepen oneigenlijke zorgen of verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het kind ervaart de noden van zijn ouder/s en gaat vanuit natuur zijn ouder/s helpen, omdat elk kind zijn ouder/s wil helpen. Hij kreeg immers zijn leven van hen. Zo wordt het kind als het ware te snel ouder. Het ontwikkelt daarbij de nodige krachten en talenten. Maar op latere leeftijd kan zich dit fenomeen op uiteenlopende wijze wreken.

Er zijn vele vormen van parentificatie. Ik wil echter de vier vormen van parentificatie onderscheiden zoals Nagy die beschreven heeft, te weten:
• Het zorgende kind.
• Het kind wat kind moet blijven.
• Het perfecte kind.
• De zondebok.

Perfecte kinderen hebben een gevoeligheid ontwikkeld in het gezin van herkomst voor de verwachtingen of delegaties van de ouder naar hun kinderen. Perfecte kinderen zorgen voor goede schoolprestaties en maken beroepskeuzes die aansluiten bij de expliciete of impliciete wensen van de ouders. Deze kinderen zijn de zonnetjes in huis. Alles gaat zoals het moet gaan, de ouders hoeven als het ware geen tijd te besteden aan dit kind. Het kind zorgt ervoor dat de ouders alle tijd voor zichzelf hebben of voor hun huwelijk. Niemand ziet hoeveel het dit kind kost om zo goed te presteren. Ouders zijn vaak trots op deze kinderen en ze krijgen veel erkenning op het goede, maar ouders zien niet hoe ingewikkeld het voor deze kinderen is om al die last van het kunnen voldoen aan de verwachting van de ouders hen kost. Soms gaat die verwachtingen ook gewoonweg te ver voorbij aan de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Perfecte kinderen zorgen ervoor dat hun ouders zichzelf kunnen zien als geslaagde ouders.

De gevoeligheid voor deze kinderen voor de verwachtingen van anderen maakt dat ze gaan trachten daaraan te blijven voldoen. Dit gaat gepaard met ontkenning van eigen verlangens en emoties. Huilen of klagen is immers niet perfect. Als het moeilijk wordt aan de verwachtingen te voldoen voelt het als falen. Dus de hoge eisen die men aan zichzelf stelt kan leiden tot faalangst. Liegen kan dan zelfs een poging zijn om toch nog aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Het perfectionistische streven leidt bij deze kinderen vaak tot een grote maatschappelijke status en succes. De keerzijde is dat dit vaak leidt tot een gebrek aan intimiteit, het afschermen van emoties en een gevoel van eenzaamheid.
Het voortdurend aanpassen gaat ten koste van eigenheid. Leven naar hoe een ander hun graag ziet en men kijkt vaak heel oordelend naar zichzelf.

In mijn praktijk valt het op dat de last van perfecte kinderen vaak heel groot is. Men klopt eigenlijk pas aan als men al redelijk ver is opgebrand. Ik begin dan altijd met het maken van een uitgebreid genogram de feiten opgetekend in drie generaties. Als men zo vaak heeft geprobeerd door te gaan waar men eigenlijk niet meer kan ligt overspannenheid of burnout op de loer. In relaties kan het maar zo zijn dat de partner niet meer kan voldoen aan de te hoge verwachting van het perfecte kind. En als dan bijvoorbeeld intimiteit op een laag pitje komt te staan en een ander raakt hen even aan in gezien worden, kan het perfecte kind maar zo gaan denken nu ben ik even aan de beurt. Vreemd gaan in de relatie kan dan zomaar gebeuren. Men heeft altijd zo sterk zijn best gedaan de ander gelukkig te maken in bijvoorbeeld materieel opzicht, en nu dat niet meer lukt is men op, men sluit zichzelf af voor de ander. Perfecte kinderen gaan vaak te lang door in het beter groter en meer gevoel, dat ze als het ware zware roofbouw op hun zijn plegen. Dan op een goede dag is de rek eruit en valt men opgebrand om. Het zichtbaar maken van het zichzelf weg cijferen en onzichtbaar geen last willen zijn, is dan een voorwaarde om perfecte kinderen bij zichzelf thuis te laten komen. Het is voor perfecte kinderen wel vaak heel lastig om de perfectie los te laten en te gaan leven naar goed is goed en voldoende is voldoende. Het altijd maar beter, meer en groter in te gaan ruilen voor tevredenheid met wat er is. Ook in zijn/haar relatie kunnen zien wat jouw partner investeert in relatie. De wederkerigheid in relaties zichtbaar maken als wel de inspanning naar elkaar. Maar ook in de therapie gesprekken opnieuw te waken voor al te perfect gedrag. Ik maak vaak mee dat perfecte kinderen ook weer perfect gedrag gaan tonen door bijvoorbeeld meegegeven oefeningen heel goed te doen en dan opnieuw teleurgesteld te raken in de partner als die achterblijft in het maken van de oefeningen. Het aanleren dat een ander mag zijn in wie hij/zij is, ook als is dat in de ogen van het perfecte kind niet perfect genoeg is dan een eerste stap in de therapie. Mild naar elkaar kijken en zien waar goed goed is. Wanneer perfecte kinderen hun mechanisme onder ogen kunnen zien kan het soms heel snel gaan in een traject en kan men meer berusten dat perfectie niet bestaat in het leven. En kan goed gewoon weer goed zijn.

Herken je bij jezelf deze rol van altijd perfect willen zijn?
Neem dan eens contact op.
Na een aantal gesprekken vanuit het contextuele gedachtengoed van professor I.B Nagy kan men vaak heler in beweging kan komen.

Het perfecte kind

 

EMDR

Na het behalen van mijn certificaat van EMDR-practitioner heb ik besloten me verder te ontwikkelen tot EMDR-therapeut. https://www.emdr-therapeuten.nl/wat-is-emdr/ De opdracht voor het behalen van certificaat EMDR-therapeut is 10 sessieverslagen in te leveren gedurende 1 jaar, elke maand 1 sessie en het maken van een eindverslag. Deze maand heb ik opnieuw verschillende keren gewerkt met EMDR, ik groei en boek goede resultten met deze helpende vorm van behandeling bij trauma. Mijn zesde sessie voor de maand juli heb ik inmiddels ingeleverd voor het traject tot EMDR-therapeut. https://www.emdr-therapeuten.nl/gelderland/ 

Scan 1 2

 

Bloemenperk

In 2021 besloot ik voor mijn praktijk een bloemenperk aan te laten leggen door de Tovenier.
De foto's: 2022 links boven februari , links onder april, rechts boven juni en rechts onder juli. Vlinders, bijen en insecten genieten van de bloemen maar bovenal geniet een ieder in en om het pand van het aanzicht van de kleurijke bloemenpracht. Ook van mijn klanten krijg ik regemlatig complimenten over het bloemenperk. En zelf ben ik heel blij en tevreden met het prachtige kleurijke resultaat.

 Schermafbeelding 2022 07 28 om 18.08.39

                  Ik wens een ieder een fijne zomer toe!                    

DSC 3326 2

 

Quote voor Augustus:

Geluk is zo afgestemd te zijn op jezelf, dat de ervaringen die binnen komen een positieve (flow) trilling teweeg kunnen brengen.

 

 Vakantie