Skip to main content

Onderzoeken waar knelpunten liggen door een genogram!

Geschreven op 13 januari 2020

Onderzoeken waar knelpunten liggen door een genogram!

Wanneer ik een intakegesprek voer met een cliënt en er sprake is van een uitgesproken contextuele vraag, start ik altijd met het maken van een uitgebreid genogram. Nauwkeurig verzamel ik de feiten door deze weer te geven in een genogram. Bij elk vervolggesprek is dit genogram van de cliënt de leidraad in de therapie. 

Door uitgebreid stil te staan bij het maken van dit genogram verkrijg ik als therapeut veel informatie. Je verzamelt feiten uit een familiesysteem in een overzicht, het genogram. Voor de cliënt, zijn of haar gezin van herkomst. Dit gezin van herkomst is een blauwdruk van hoe iemand zich nu, in zijn/haar leven beweegt of vastloopt. Ik kijk daarom naar minimaal drie generaties, intergenerationeel. Waarbij ik de cliënt met een dubbele lijn in het genogram kenmerk. Het genogram helpt te onderzoeken waar eventuele schade is doorgegeven aan de volgende generatie. Tegelijkertijd geeft het mogelijke hulpbronnen aan. 

Het genogram verwerkt de feiten en ondersteunt de objectiveerbare feiten. Het zijn vastliggende feiten die onderdeel uitmaken van een gezin van herkomst, zoals trouwen, geboortes, dood, scheidingen en andere gebeurtenissen die de toon in het leven van iemand maken. 

In de contextuele therapie werk je in vier dimensies. Je beschrijft deze vier dimensies in een casusopbouw op, als feiten samen met het genogram, psychologie, transacties en op de relationele ethiek. Deze laatstgenoemde dimensie kenmerkt de contextuele therapie. Juist de context van de cliënt, heeft me als therapeut geleerd veel gerichter en breder te leren kijken. En samen met de cliënt op zoek te gaan naar hulpbronnen in zijn of haar eigen familiesysteem. Door erkenning en gezien worden komt een mens heler in beweging. Door bij het intakegesprek deze vier dimensies precies in kaart te brengen verkrijg ik veel informatie over een gezin van herkomst. En hoe zich dat heeft vertaald in het nu.

De contextuele therapie is een actiegerichte therapie. Actie over erkenning van schuld worden meer gezien als een eerste stap op weg naar het opbouwen van vertrouwen en gezondheid. Je kijkt dus veel meer naar hulpbronnen. Door partij te kunnen worden aan de ouder die ook slachtoffer is geweest in zijn jeugd lukt het beter om een eventuele roulerende rekening te doen stoppen. Roulerend wil zeggen dat wat je zelf als vervelend hebt ervaren zonder dat daar erkenning voor is gekomen, je makkelijk doorgeeft aan de volgende generatie. En zo weer nieuwe slachtoffers maakt.

In mijn eigen leven was het genogram van mijn vaders kant omhuld met vraagtekens. Door mijn persoonlijke zoektocht heeft mijn genogram van mijn gezin van herkomst, eindelijk datums en namen gekregen en dat heeft mijn beeld van mijn gezin van herkomst veel completer gemaakt. 
Een genogram is dus geen statisch beeld maar is dynamisch. Elke keer weer kan er nieuwe informatie worden toegevoegd. Regelmatig maak ik mee dat in een intakegesprek een cliënt vertelt dat weet ik allemaal niet tijdens het maken van het genogram. Hun nieuwsgierigheid is toch gewekt en de cliënt gaat op zoek naar de antwoorden.  Bij het vervolggesprek vult een cliënt dan nieuwe feiten aan. 

Wil je ook samen met mij een genogram maken en onderzoeken waar knelpunten uit vorige generaties nu een belemmering vormen. Neem dan contact op: de website