Hoe?

In een coachingstraject, vaak bestaande uit een aantal gesprekken, breng ik een proces op gang bij de coachee. Daarin wordt gekeken naar de gedragspatronen die stagnatie veroorzaken. Ik stimuleer zelfreflectie en zelfkennis, heb aandacht voor het achterliggende leed en laat de coachee vooral opnieuw naar zichzelf kijken. Door de juiste toon te treffen, vasthoudend, realistisch en geduldig te zijn èn door oog te hebben voor détail, zet ik in beweging wat vast zit.

Werkwijze

Mijn kracht is om af te stemmen op de coachee en daarbij de juiste toon te treffen. Ik durf zaken te benoemen die onderhuids spelen en meestal sla ik de spijker op zijn kop. Mijn onafhankelijkheid maakt dat mensen vrijuit kunnen en durven spreken. Een andere kwaliteit is mijn onorthodoxe, verfrissende aanpak, waardoor mensen in beweging komen. Op verschillende niveaus kijk ik naar uw vraag. Is het misschien nodig de context (werk, relatie, leefomstandigheden) te wijzigen,of is het mogelijk u op een betere manier aan te passen? Hoe kan het individu meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen welzijn binnen de gegeven omstandigheden?

Traject keuze en kosten

Er kan gekozen worden voor langere of korte trajecten, al naar gelang de complexiteit van de problematiek en de wensen van de klant. Kortdurend traject is erop gericht om mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn te ondersteunen in aanwezige motivatie. (Intrinsieke motivatie, komt van binnenuit, versus extrinsieke motivatie die wordt van buitenaf opgelegd.) Een langdurend traject is erop gericht om mensen sowieso meer te motiveren. Met behulp van gesprekken en passende interventies. Tijdsspanne: één tot twaalf maanden. Ieder traject bestaat uit een intakegesprek, vervolggesprekken en een afronding. Dat kan in mijn praktijkruimte aan de Vijverlaan in Arnhem.

Coaching is vooral een investering in uw zelf. Toch kan het zo zijn dat u in aanmerking kunt komen voor een gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering. coaching: Kosten per sessie van 75 minuten:€ 95,- Relatietherapie: Kosten per sessie van 90 minuten:€ 120,- (€ 60,- per partner). Ik neem dus ruim de tijd voor mijn klanten.