Inspiratiebronnen

Ik maak gebruik van de wetenschappelijke inzichten en vragenlijsten uit de sociale, toegepaste en positieve psychologie. Dit draait om: hoe beïnvloedt de omgeving het individu? En hoe kan het individu meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen welbevinden binnen de gegeven omstandigheden? Een andere bron is: ‘onorthodox coachen’, een coachingstechniek, waarin bestaande patronen van de coachee ontregeld worden door de coach. Het doel is blijvende verandering door nieuwe ervaringen tegenover de oude te plaatsen, zodat ingesleten systemen opgeschud worden. Er ontstaan inzichten op basis waarvan nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden en sluimerende talenten van de coachee de ruimte krijgen. Momenteel volg ik een 4 jarige specialisatie tot contextueel therapeut. De twee jarige basis opleiding tot Contextueel hulpverlener “Grondbeginselen”  heeft mij vele nieuwe bruikbare tools opgeleverd. Die contextuele tools, ga ik naast mijn onorthodoxe verfrissende aanpak, en de tools die ik vanuit de toegepaste en positieve psychologie inzet nog breder inzetten. Hierdoor kunnen mensen heler in beweging komen. En wordt onderliggende boosheid zachter.

Werkervaring

De diversiteit van mijn klantenkring maakt dat ik mij professioneel blijf ontwikkelen als coach. Ik ben dankbaar dit werk te kunnen doen en geniet van de intensiteit ervan.