"De appel valt niet ver van de boom".

Vanuit een contextueel gezichtspunt is het aloude spreekwoord “een appel valt niet ver van de boom” in het nageslacht herkent men het voorgeslacht een herkenbaar feit. Het kind van ouders die een goede verzorging hebben gehad en die zelf goed voor anderen zorgen, zal de vruchten kunnen plukken van een groot fortuin. Omgekeerd zal het kind van teleurgestelde en wantrouwige ouders het slachtoffer worden van negatief fortuin, terwijl het dat niet heeft verdiend. (Nagy, Krasner, 1986.)