"Leren omgaan met conflicten door middel van coaching en een loopbaanbudget"

Wist je dat er soms mogelijkheden zijn om loopbaanbudget te krijgen van je werkgever voor bijvoorbeeld coaching? De moeite waard om je hierover eens te informeren bij je werkgever. Stel dat jij nu sterk de behoefte hebt om te worden gecoacht op bijvoorbeeld - het leren omgaan met conflicten - hoe kan je beter omgaan met werkstress Zolang het maar om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Werknemers in de sector Sociaal Werk bouwen een Loopbaanbudget en Individueel keuzebudget (IKB) op. Deze budgetten dragen bij aan optimale keuzevrijheid en duurzame inzetbaarheid en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.