Voor 2018 wens ik een ieder een jaar van voorspoed, welbevinden en mooie verbindingen toe.

Terugkijkend op 2017 heeft Bosch-Coaching een prachtig jaar achter de rug. Mooie ontwikkelingen heb ik door gemaakt die onder andere leiden naar een vergoeding voor consulten door verschillende zorgverzekeraars in 2018. Ook de afronding van mijn twee jarige basis opleiding tot Contextueel hulpverlener " Grondbeginselen" aan de http://www.nagyacademie.nl heeft vele mooie bruikbare tools opgeleverd voor mijn praktijk Bosch-Coaching. Die tools ga ik in het nieuwe jaar nog breder inzetten, naast mijn onorthodoxe verfrissende aanpak, en de tools die ik vanuit de positieve psychologie inzet, waardoor mensen heler in beweging kunnen komen. In het nieuwe jaar start ik met de specialisatie tot contextueel therapeut. Juist omdat ik heb ervaren in mijn praktijk dat vele vraagstukken hun oorsprong vinden in het gezin van herkomst. De doorwerking beslaat soms meerdere generaties. Door bij die vraagstukken een ingang te vinden heb ik in mijn praktijk ervaren dat er heling bij mijn klanten kan ontstaan, ook bij lastige vraagstukken. Het maakt onderliggende boosheid zachter. Met een zeer tevreden gevoel begin ik aan mijn tijd van bezinning, om straks fris en uitgerust in het nieuwe jaar er weer volledig te kunnen zijn voor de klanten van Bosch-Coaching. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en een prachtige jaarwisseling toe. Voor 2018 wens ik een ieder een jaar van voorspoed, welbevinden en mooie verbindingen toe. Mark Bosch