"De invloed van vorige generaties zijn voelbaar in het heden"

Ontwikkelingsimplicaties van billijke consequenties. Winst voor het Zelf en rechtvaardigheid in de menselijke orde hangen nauw met elkaar samen. Voorgaande en volgende generaties bieden een continuïteit in consequenties die gedeeltelijk is gebaseerd op transacties en gedeeltelijk op relationele rechtvaardigheid. Het kind van ouders die een goede verzorging hebben gehad en die zelf goed voor anderen zorgen, zal de vruchten kunnen plukken van een groot fortuin. Dat het niet zelf heeft vergaard. Veel hulpbronnen in zijn leven ontstonden al twee generaties tevoren, zonder dat er toen speciaal aan hem werd gedacht. Toch ontvangt hij keuze mogelijkheden die hem indirect worden overgedragen. Omgekeerd zal het kind van teleurgestelde en wantrouwige ouders het slachtoffer worden van negatief fortuin, terwijl het dat niet heeft verdiend. Veel van de schade in zijn leven werd veroorzaakt door het onvermogen van zijn grootouders (en andere voorouders) zijn ouders voldoende zorg te bieden. Zowel goed verzorgde ouders, als uitgebuite ouders die verstoken bleven van liefde en zorg zullen allen wat hun is overkomen, doorgeven aan hun kinderen. De consequenties van aanhoudende relationele onrechtvaardigheid zijn meestal onomkeerbaar en zijn pas veel later zichtbaar. De consequenties van billijke zorg daarentegen, werken meestal verlossend: iemand, die er hard aan heeft gewerkt het lot van de voorgaande generatie te verbeteren ten opzichte van het lot van de voorafgaande generatie, heeft niet alleen een bijdrage geleverd aan het nageslacht: hij heeft ook de vrijheid verdiend op te eisen wat hem in de wereld rechtens toekomt. Boszormensnyi-Nagy, I. (1986) Tussen geven en nemen, Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts