De zondebok

4/4 De zondebok Er zijn vier parentificaties waaronder: De zondebok. Een zondebok ontstaat binnen het gezin waar spanningen heersen tussen bijvoorbeeld de ouders. Dit gebeurt uit angst dat één van de ouders het gezin zou kunnen verlaten. Dit geeft veel spanning in een gezin. De zondebok neemt de spanningen binnen een gezin op zich. En functioneert als een zogeheten bliksemafleider. De zorg van deze zogeheten zondebok voor het gezin is dat het kind de schuld op zich neemt. Voor ouders is dit gedrag van het kind moeilijk als zorg te herkennen. In de eerste instantie wordt het gedrag als lastig ervaren. De zondebok helpt het gezin, toch krijgt het de schuld. Het krijgt zelden de erkenning voor zijn geven, het geven in de zin van fungeren als bliksemafleider. Herken je bij jezelf deze rol van zondebok? Neem dan eens contact op met Bosch-coaching. Ik werk met en zet tools in vanuit het contextuele gedachtengoed van professor I.B Nagy. De ervaring leert dat men na een aantal gesprekken al heler in beweging kan komen. Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door professor I.B. Nagy.