Het kind wat kind moet blijven

2/4 Het kind wat kind moet blijven Er zijn vier parentificaties waaronder: Het kind wat kind moet blijven. De jongste kinderen van een gezin zijn vaak het kind wat kind moet blijven. Anderen kinderen uit het gezin vinden vaak dat dit kind veel meer mocht en krijgt. Centraal staat het conflict tussen het enerzijds de behoefte aan individuele autonomie en anderzijds het afhankelijk moeten blijven uit loyaliteit. Aan de zorgbehoefte van de ouders. Verwenning en over protectie liggen voor de hand. Het geven van het kind aan de ouders ligt in het overmatig ontvangen. Nagy spreekt bij het kind wat kind moet blijven misschien wel van de ernstigste vorm van parentificatie. In de ontwikkeling leid het vaak tot het moeilijk opnemen van verantwoordelijkheden en het niet durven aangaan van uitdagingen. Herken je bij jezelf deze rol van kind wat kind met blijven? Neem dan eens contact op met Bosch-coaching. Ik werk met en zet tools in vanuit het contextuele gedachtengoed van professor I.B Nagy. De ervaring leert dat men na een aantal gesprekken al heler in beweging kan komen. Parentificatie is een begrip dat werd ge├»ntroduceerd door professor I.B. Nagy.