Het zorgende kind

1/4 Er zijn vier parentificaties waaronder: Het zorgende kind. De parentificatie van het zorgende kind wordt in de hulpverlening het gemakkelijkst herkend en gesignaleerd. Zorgende kinderen, zorgen voor het huishouden, broers en zussen, verlenen emotionele steun en troost aan de ouders. Ze zijn vaak het eerste en soms zelfs wel de enige gesprekspartner van die ouder. Ze zijn lief meegaand en behulpzaam. De keerzijde van al dat zorgen is dat wanneer deze kinderen volwassen zijn ze blijven zorgen voor iedereen en alles. Ik zorg dus ik besta lijkt het credo. Door het niet gezien zijn en het ontbreken van erkenning van hun rol als kind volgt op latere leeftijd vaak uitputting en mogelijk zelfs depressieve klachten. Herken je bij jezelf deze rol van overmatig zorgen voor anderen? Neem dan eens contact op met Bosch-coaching. Ik werk met en zet tools in vanuit het contextuele gedachtengoed van professor I.B Nagy. De ervaring leert dat men na een aantal gesprekken al heler in beweging kan komen. Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door professor I.B. Nagy.