De vier parentificaties

Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door professor I.B. Nagy. Er zijn vier parentificaties te onderscheiden, te weten: 1. Het zorgende kind: Zorgende kinderen nemen vaak huishoudelijk taken op en zorgen voor broers en zussen. En zijn vaak de eerste en enige gesprekspartners en toeverlaat van de ouder. 2. Het kind wat kind moet blijven: Het kind wat kind moet blijven wordt klein gehouden en dit wordt gezien als één van de ergste vormen van parentificatie. 3. Het perfecte kind: Perfecte kinderen zorgen voor goede schoolprestaties en maken beroepskeuzes die aansluiten bij de expliciete of impliciete wensen van de ouders. 4. De zondebok: De zondebok neemt de spanningen binnen een gezin op zich. Het functioneert als een zogeheten bliksemafleider. Het offert zich zelf op en wordt geofferd ten voordele van het gezin. Bosch-Coaching werkt met het contextuele gedachtengoed van professor I.B Nagy. De ervaring leert dat men hierdoor heler in beweging kan komen.